SNATCH COLLECTIVE


Kvinnohistorien är storslagen! Den bjuder på extraordinärt mod, idérikedom och genialitet. På utomordentlig medkänsla, lojalitet och styrka. Men historiebeskrivningen är märkligt nog ett svart hål. Kvinnorna är nästan helt bortredigerade. Den här skeva synen på halva jordens befolkning och hennes gärningar präglar oss långt mer än vi kanske vågar inse.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots det har vi lång väg kvar att gå. Och blickar vi ut i världen är situationen vidrig på sina platser. Vi ser kvinnor som kämpar för sina liv, utan egentlig förutsättning att leva och vi ser flickor som blir fråntagna sina liv, innan de ens hunnit börja. 

Vanföreställningar, unkna ideal och uråldriga traditioner är vad som ligger till grund för den ytterst skeva jämställdheten. Det är källan till kvinnors sämre löner och den skeva fördelningen i hem och arbetsliv. Det är upphovet till en porrindustri som gör oss mörkrädda och att medicinsk forskning nästan uteslutande handlat om mäns hälsa. Det är också orsaken till att barn gifts bort, våldtas och tvingas till graviditet långt innan tonåren och till att flickor dör när de genomgår det fullständigt inhumana ingreppet könsstympning. Visst finns det saker som känns mer akuta än andra. Så akuta att vi vill kriga tills vi stupar. Men i grunden är det samma mekanismer som måste förändras för att vi ska komma till rätta med de här sakerna. Som alltid handlar det om kunskap. Vi förändrar attityder med kunskap och perspektiv.

Vi tänker göra skillnad och det tänker vi göra både genom riktat bistånd och genom att inspirera och informera. Vi tänker sprida gamla och nya lärdomar om flickors och kvinnors kamp och förutsättningar, genom historien och idag. Vi lyfter syskonskapet – systerskapet och broderskapet – för framåt kommer vi tillsammans, med gemensamma krafter snarare än genom exkludering. Det är flickor och pojkar av idag som gör skillnad i morgon. För dem måste vi alla och envar vara förebilder. Modiga. Pålästa. Inkluderande.

Välkommen till Snatch Collective.   

Läs mer om våra hjärteprojekt här!