DO GOOD

ORGANISATIONER VI STÖTTAR

Plan Projekt Flicka

Vårt första hjärteprojekt är Plan Internationals arbete för flickors rättigheter - Projekt Flicka. Allt överskott* från vår försäljning går direkt till detta projekt. 

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. De arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har de ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt deras arbete utgår från FN:s barnkonvention.

* I vårt avtal med PLAN SVERIGE står att 10 % av vår totala försäljning går oavkortat till deras Projekt Flicka. Eftersom vi är i startgroparna och håller på att etablera oss så innebär det att allt överskott efter produktionskostnader, moms och administrativa avgifter går till PLAN SVERIGE. Vi som arbetar med Snatch Collective tar i nuläget inte ut någon lön eller ersättning. På sikt hoppas vi såklart kunna lägga mer tid på detta och då kommer modellen att behöva revideras. 

 

Att jämföras med företag som skänker en % av sin VINST..!  

 

HÅLLBARHET

Vi producerar produkter av hög kvalitet tillverkade med respekt för både människor och planeten. Vi integrerar hållbarhet i allt vi gör, gör aktiva val om vem vi arbetar med, hur vi arbetar och vilka material vi använder.

Vår producent av kläder använder uteslutande 100% GOTS -certifierad ekologisk bomull från Indien och andra hållbara material som Modal®.

Produktionskedjan är certifierad av olika oberoende organ och standarder så att våra färdiga plagg är 100% hållbara.


Certifieringar:

Om du har ytterligare frågor om produktion eller hållbarhet skicka ett e -postmeddelande till oss: hello@snatchcollective.com